Bio, Fair trade alebo Direct trade káva

Veľkým trendom je v posledných rokoch označovanie výrobkov rôznymi značkami. Spotrebiteľ má vďaka tomu nejakú záruku, že za svoje peniaze dostane kvalitný výrobok, ktorý bol vyrobený s ohľadom k ľudskej práci a životnému prostrediu. Sú to na strane jednej označenia týkajúce sa zloženia a na strane druhej informácie o pôvode a podmienkách, v akých bola potravina vypestovaná. V kávovom svete sa používajú najmä označenia Bio, Fair trade a Direct trade a v článku sa dozviete čo sa pod týmito pojmami skrýva.