Bio, Fair trade alebo Direct trade káva

Veľkým trendom je v posledných rokoch označovanie výrobkov rôznymi značkami. Spotrebiteľ má vďaka tomu nejakú záruku, že za svoje peniaze dostane kvalitný výrobok, ktorý bol vyrobený s ohľadom k ľudskej práci a životnému prostrediu. Sú to na strane jednej označenia týkajúce sa zloženia a na strane druhej informácie o pôvode a podmienkách, v akých bola potravina vypestovaná. V kávovom svete sa používajú najmä označenia Bio, Fair trade a Direct trade a v článku sa dozviete čo sa pod týmito pojmami skrýva.


BIO  ( alebo organická káva)

Označenie Bio pochádza z gréckeho slova bios – život.  Toto označenie sa používa pre potraviny pestované na eko-farmách, čiže :

  • po 1. bez použitia pesticídov,
  • po 2. na umelo neodlesnenej pôde.

Na eko-farmách sa proti škodcom bojuje prostredníctvom ich prirodzených biologických nepriateľov. Ľudia sa preto domnievajú, že tieto potraviny naozaj neprišli nikdy do kontaktu s chemikáliou. Pravda je taká, že pestovatelia bio kávovníkov môžu  používať pesticídy, ktoré prešli kontrolou a sú na to certifikované príslušnými orgánmi.

Kritika Bio 

Napriek tomu, že nikomu neprospieva konzumácia chemicky poznačenej potraviny,  používanie chemických látok pri pestovaní kávovníka má svoju podstatu. Zaručuje nielen vyššiu úrodnosť ale aj požadovanú kvalitu zrnka. Bio spôsob pestovania kávu značne predražuje, ale ešte nezaručuje kvalitu odrody alebo zrna. Okrem toho chemický postrek na klasických plantážiach nie je  aplikovaný priamo na zrnko ale na povrch čerešne, v ktorej je ukryté ( narozdiel napríklad od hrozna a podobne). O prípadných hrozbách, by sme mohli polemizovať skôr v prípade Cascary (nápoj z dužiny čerešne kávovníka), kde je naopak veľmi dôležité čím a v akom množstve bola čerešňa striekaná.

Prvé kávovníky vypestované na eko-farmách mali veľmi netradičný vzhľad a rozličnú kvalitu. Časom sa však podarilo dosiahnuť určité štandardy, preto nie je vylúčené, že časom dosiahne bio káva väčšiu popularitu, než má doteraz.


Fair trade

Fair trade (alebo férový obchod) vznikol ako alternatíva k voľnému trhu, v ktorom sú pestovatelia a výrobcovia z rozvojových krajín nútení pracovať a predávať suroviny či iný tovar v zlých podmienkach. Jej cieľom je zabezpečiť férový obchod nie len pre odberateľa kávy alebo inej suroviny či produktu, ale aj pre pestovateľa, farmára alebo výrobcu produktu. Výrobok či surovina označená logom Fair trade, teda konečnému spotrebiteľovi zaručuje, že:

  • pri jej vzniku nedochádzalo k potláčaniu ľudských práv (definovaných podľa OSN),
  • k znečisťovaniu či poškodzovaniu prírody
  • pestovatelia či výrobcovia dostali za svoju prácu zaplatenú mzdu, ktorá im umožňuje rozvoj a určitú životnú úroveň, zatiaľ čo pestovatelia alebo výrobcovia predávajúci za trhové – obvykle nižšie ceny si to dovoliť nemôžu

Výkupná cena surovín (napr. káva, banány, bavlna) je nastavená na určitú úroveň a nepodlieha výkyvom trhu.

Kritika spravodlivého obchodu

V štátoch, v ktorých Spravodlivý obchod už dosiahol značnú popularitu a jeho podiel na trhu rastie, je možné nájsť výrobky Fair Trade aj vo veľkých obchodných reťazcoch (Tesco, Carrefour, Sainsbury’s). Reťazce ale využívajú skutočnosť, že Fair Trade výrobky budú ľudia ochotní kupovať aj za ešte vyššiu cenu a často sa preto tento tovar predražuje. Niektorí ekonómovia tiež namietajú, že ak sa napríklad pestovateľom kávy zaručí stála cena, nepodliehajúca výkyvom trhu, priláka to ďalších pestovateľov, ktorí tiež začnú pestovať kávu, čo ďalej zníži svetovú cenu a konečným dôsledkom spôsobí hlboký prepad.


Direct trade

Direct trade ( alebo priamy obchod)  je forma obchodu, kde budujú vzájomné vzťahy hlavne pražiari kávy alebo výrobcovia čokolády s pestovateľmi kávy, alebo teda čokoládových bôbov.

Neexistuje jednotný súbor noriem priameho obchodu a špecifické obchodné postupy sa líšia v závislosti od obchodných a etických priorít pražiara alebo výrobcu čokolády. Vo všeobecnosti však využívajú priame obchodné praktiky v závislosti na vzájomných vzťahoch, čiže aby boli obe strany rovnako zvýhodnené. Niektorí obhajcovia Direct trade považujú priamy obchod ako alternatívu k spravodlivému obchodu tým, že vďaka odstráneniu poplatkov za účasť  certifikovanej spoločnosti akou je Fair trade:

  • Kupcovia sľúbia vyššiu cenu farmárom, než im ponúka Fair trade.
  • Pestovatelia zase za vyššiu cenu sľúbia kupujúcim ich osobitú normu kvality.
  • Spotrebiteľ dostane kvalitný výrobok za rozumnú cenu.

Inými slovami povedané, pestovateľ si môže dovoliť zvýšiť cenu svojho produktu a pražiar alebo výrobca čokolády môže za kvalitnú plodinu dosahovať väčší zisk. Spotrebiteľ je tiež spokojný, pretože za svoje peniaze dostane kvalitný produkt.

Kritika priameho obchodu

Dôležité je vytváranie dostatočnej dôvery medzi dodávateľmi odberateľmi a spotrebiteľmi, prostredníctvom osobných vzťahov, vyjednávania o cenách a zdieľania informácií.
Zatiaľ čo medzi pražiarmi a výrobcami čokolády je Direct trade úplne bežný a najviac vyhovujúci, neexistuje jednotná definícia priameho obchodu ani súbor spoločných noriem. Chýbajúci dohľad nejakej tretej strany je častým terčom kritikov priameho obchodu.


Použité zdroje : 

Knižné zdroje :

AUGUSTÍN, J. : Pri káve o káve a kávovinách.  Vydavateľstvo YOTA s.r.o. v Brne 2016  ISBN: 978 – 80 – 7462 – 851 – 1

Internetové zdroje:

https://www.intelligentsiacoffee.com/learn-do/community/intelligentsia-direct-trade

https://en.wikipedia.org/wiki/Direct_trade

0 komentárov k “Bio, Fair trade alebo Direct trade kávaPridajte vlastný →

Pridaj komentár