Barista

Znalec kávy, ktorý kávu nielen pripravuje, ale pozná cestu kávy a vie odovzdať vedomosti zákazníkovi. Udržuje čistotu kávovaru a zodpovedá za kvalitnú prípravu a výber kávy.