Cup of Excellence

Oficiálna súťaž v ktorej spracovatelia prihlasujú výberové kávy a porota certifikovaných degustátorov ich hodnotí a pripisuje bodové ohodnotenie