Espresso lungo

Espresso vo väčšej šálke, doliaté horúcou vodou, podľa žiadosti zákazníka.