Odroda

Detailnejšie botanické rozlíšenie ako druh. Odrody vznikajú buď prirodzenou mutáciou, krížením alebo šľachtením.