SHG, SHB

Skratka pre tvrdosť (a kvalitu) zrna, jedná sa o kávy pestované vo výškach nad 1300 mnm.