TDS

TDS je Anglická skratka, ktorá vyjadruje „celkové rozpustné látky“ vo vode a opisuje kvalitu vody vo vzťahu k extrakcii kávy. Meria sa v miligramoch na liter.